Program

Kerajaan PH Negeri Sembilan melindungi gelandangan

Kumpulan gelandangan merupakan antara kumpulan yang berisiko untuk dijangkiti Covid-19.

Bagi melindungi kumpulan ini, Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan telah mengaktifkan Pusat Transit Penempatan Gelandangan di Dewan Orang Ramai Tasik Jaya, Seremban.

Peruntukan sebanyak RM100,000 telah diperuntukkan bagi memastikan Pusat Transit Penempatan Gelandangan dapat beroperasi sebaik mungkin dan melindungi kumpulan gelandangan di Negeri Sembilan.

Show More

Related Articles

Back to top button