Bantuan Komputer Riba

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KOMPUTER RIBA:

  1. Anak kelahiran Negeri Sembilan (No Kad Pengenalan 05 /31/59) DAN alamat menetap di Negeri Sembilan.

ATAU

 

  1. Bukan kelahiran Negeri Sembilan tetapi telah menetap di Negeri Sembilan lebih dari enam (6) tahun (sila kemukakan sijil berhenti sekolah rendah dan menengah).

 

  1. Pendapatan isi rumah B40 terkini RM 4,850.00

(sila kemukakan penyata gaji atau surat pengesahan pendapatan ibu dan bapa yang telah disahkan).

4. PELAJAR IPTA (UNIVERSITI AWAM) / POLITEKNIK yang masih belajar di peringkat pengajian, DIPLOMA dan IJAZAH SAHAJA (pelajar sepenuh masa).

  1. Pelajar tahun akhir TIDAK LAYAKuntuk memohon (sila kemukakan surat pengesahan belajar).

CONTOH: Tahun pengajian 3 tahun (Semester 5 dan 6 adalah tahun akhir dan tidak layak).

6. Sekiranya terdapat dua permohonan atau lebih dalam satu keluarga, hanya seorang pemohon sahaja yang akan menerima bantuan ini sekiranya layak.

** Yayasan Negeri Sembilan berhak untuk MENOLAK permohonan maklumat yang tidak lengkap dan tidak jelas.


** Semua dokumen sokongan perlu DISAHKAN dahulu sebelum di muatnaik pada ruangan yang disediakan.


** Permohonan yang tidak menepati syarat-syarat di atas akan ditolak.

BORANG PERMOHONAN BANTUAN KOMPUTER RIBA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMICJCBSwQlP67_jF-aqiL3Kt-_v6dOo0IFYRLPMTOSYWyWQ/viewform?pli=1

Back to top button