BeritaProgram

Tuanku Muhriz sukacita kutipan zakat catat peningkatan

SEREMBAN: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir melahirkan rasa sukacita dengan prestasi kutipan zakat di negeri ini yang mencatatkan peningkatan setiap tahun dan ia mencerminkan kebertanggungjawaban yang tinggi di kalangan umat Islam.

Baginda bertitah, bagi tahun 2020, sebanyak RM144.1 juta kutipan zakat merangkumi zakat harta dan zakat fitrah telah diperoleh berbanding RM141.5 juta pada tahun 2019.

“Alhamdulillah, jika sebelum ini golongan asnaf hanya menerima RM250 tanpa mengira bilangan isi rumah, namun Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) telah menambah baik agihan zakat mengikut had kifayah, dan melalui kaedah ini, asnaf akan menerima agihan zakat antara RM250 hingga RM800 mengikut per kapita isi rumah.

“Dalam mendepani pandemik Covid-19 pula, MAINS telah menyalurkan sebanyak RM5.6 juta sepanjang Jun hingga Julai 2021 untuk membantu golongan yang terjejas merangkumi bantuan tunai, bantuan makanan, termasuk keperluan dan peralatan kepada barisan hadapan,” titah Baginda.

Pemerkasaan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Tuanku Muhriz turut bertitah, Kerajaan Negeri akan terus memartabatkan lagi Agama Islam dan umat Islam di negeri ini menerusi gerak kerja yang professional bagi membuktikan kemampuan sebenar pengurusan Islam sebagai Ad-din.

“Sebagai Ketua Agama Islam Negeri, Beta mahu supaya perhatian serius diberikan terhadap usaha meningkatkan ekonomi dan kualiti hidup umat Islam.

“Bagi mencapai hasrat ini, MAINS telah distrukturkan semula berkuatkuasa 1 Januari 2021.

“Penstrukturan semula ini melibatkan penyelarasan fungsi Perbadanan BaitulMal Negeri Sembilan di bawah bidang kuasa MAINS melalui Rang Undang-Undang Perbadanan Baitulmal Negeri Sembilan (Pemansuhan) 2021,” titah baginda.

Baginda bertitah, peranan dan fungsi MAINS diperkasakan untuk memajukan ekonomi dan sosial umat Islam di Negeri Sembilan dengan menubuhkan Perbadanan MAINS di bawah struktur MAINS, yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pelaburan, perniagaan dan pengkomersilan bagi pihak MAINS serta perkara lain yang berkaitan dengannya.

“Bagi merealisasikan matlamat ini, Rang Undang-Undang Perbadanan MAINS 2021 akan dibentangkan dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri kali ini,” titah baginda.

Belanjawan 2021 merentasi sempadan bangsa dan agama

Selain itu baginda bertitah, perhatian serius kepada usaha memajukan umat Islam tidak sesekali menjadi alasan untuk mengabaikan atau meminggirkan rakyat yang lain.

“Ini jelas terbukti melalui usaha dan inisiatif Belanjawan 2021, Kerajaan Beta yang merentasi sempadan bangsa dan agama.

“Antara langkah yang telah diambil ialah penyediaan bantuan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Swasta berjumlah RM2.5 juta, hibah takaful kepada bukan Islam berjumlah RM0.5 juta dan penyaluran Akaun Amanah Hal Ehwal Bukan Islam berjumlah RM1.8 juta,” titah baginda.

Baginda bertitah demikian ketika merasmikan istiadat pembukaan Persidangan Pertama Penggal Keempat, Dewan Undangan Negeri (DUN) ke-14 di sini, hari Jumaat.

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button